Sustavno planiranje preventivnih ulaganja

Na Odsjeku za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta djeluje grupa znanstvenica okupljenih oko Laboratorija za prevencijska istraživanja (voditeljica: prof.dr.sc. Martina Ferić; članice: izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić, izv.prof.dr.sc. Josipa Mihić, izv.prof.dr.sc. Miranda Novak, dr.sc. Matea Belošević) kao i grupa istraživača koji se bave temom bihevioralnih ovisnost (prof.dr.sc. Neven Ricijaš, izv.prof.dr.sc. Dora Dodig Hundrić, dr.sc. Sabina Mandić). Istovremeno, u Nastavno-kliničkom centru Fakulteta djeluje i Odgojno savjetovalište (stručne suradnice u znanosti i visokom obrazovanju Sanja Radić Bursać te Lucija Lamešić) čija je misija, između ostalog, podrška odgojno-obrazovnom sustavu te razvijanje i diseminacija inovativnih preventivnih intervencija.

Već se duži niz godina sustavno istražuje značaj ulaganja u standarde kvalitete, značaj osnaživanja donositelja odluka i njihovih znanja o znanstveno utemeljenoj prevenciji, pojavnost i etiologija bihevioralnih ovisnosti kao i pokazatelje pozitivnog razvoja te mentalnog zdravlja adolescenata. Spoznaje do kojih se dolazi istraživanjima u domaćem okruženju promišljaju se u svjetlu najrecentnijih svjetskih kretanja u području prevencijske znanosti, odnosno suvremenih spoznaja o rizicima kojima su izložena djeca i mladi u 21.stoljeću. Obje navedene istraživačke grupe su međunarodno prepoznate te u domaćem kontekstu provode brojne edukacije i treninge, surađuju s raznim dionicima iz područja zdravstva, socijalne skrbi, civilnog sektora, pravosuđa te međunarodnim humanitarnim organizacijama, kombinirajući istraživački pristup, ali i ulaganje u znanja, kapacitete i resurse stručnjaka.

Cilj predkonferencije Sustavno planiranje preventivnih ulaganja je predstaviti znanstveno-utemeljene preventivne intervencije, njihovu implementaciju i istraživanja učinkovitosti kako bi se diseminirale ideje o sveobuhvatnim ulaganjima u zdravi razvoj djece i mladih u kontekstu 21. stoljeća. Izlaganja zastupljena u programu rezultat su bogate razmjene znanosti i prakse. Predkonferencija je namijenjena stručnjacima pomažućih profesija, odgojno-obrazovnim djelatnicima (ravnateljima, stručnim suradnicima i nastavnicima), donositeljima odluka iz lokalnih uprava, stručnjacima u području javnog zdravstva, liječnicima školske medicine i drugim zainteresiranim kolegama.

09:30 okupljanje i registracija sudionika
10:00 – 10:50
KORIŠTENJE POTENCIJALA VIRTUALNOG OKRUŽENJA

Platforma za mlade Pukotine: promocija mentalnog zdravlja u virtualnom okruženju – panel rasprava sa stručnjacima okupljenima oko portala, izv.prof.dr.sc. Miranda Novak

10:50 – 11:30
PREVENTIVNI PROGRAMI: ODGOVOR IZAZOVIMA ODRASTANJA I

Implementacija i evaluacija preventivnog programa “Imam stav” – dr.sc. Matea
Belošević, prof. dr.sc. Martina Ferić
Predstavljanje programa “Biti svoj – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju” – Lucija Lamešić, mag. socijalne pedagogije

11:30 – 11:45 pauza s osvježenjem
11:45 – 12:25
PREVENTIVNI PROGRAMI: ODGOVOR IZAZOVIMA ODRASTANJA II

Prikaz implementacije i učinkovitosti programa prevencije kockanja mladih “Tko zapravo pobjeđuje?” – prof.dr.sc. Neven Ricijaš te izv.prof.dr.sc. Dora Dodig Hundrić
Predstavljanje programa prevencije ponašajnih ovisnosti “Alati za moderno doba” – Sanja Radić Bursać, prof. socijalni pedagog

12:25 – 12:45
ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE

Europski prevencijski kurikulum: edukacija donositelja odluka – prof.dr.sc. Martina Ferić, dr.sc. Matea Belošević, Katarina Serdar, mag. socijalne pedagogije

12:45 – 13:15
RASPRAVA I ZAKLJUČCI SKUPA