Asistivna tehnologija u edukaciji i rehabilitaciji

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na predkonferenciju pod nazivom “Asistivna tehnologija u edukaciji i rehabilitaciji” 10. međunarodne konferencije: Istraživanja u edukaciji i rehabilitaciji, ERFCON23. Predkonferencija će se održati 5. svibnja 2023. godine u Zagrebu, u Hotelu Dubrovnik. Predkonferenciju organiziraju Odsjek za motoričke poremećaje, kronične bolesti i art terapije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i  Laboratorij za asistivnu tehnologiju ERF-a.

Predkonferencija ”Asistivna tehnologija u edukaciji i rehabilitaciji” namijenjena je stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila i srodnih područja koji rade s djecom s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Svrha ove predkonferencije je stjecanje znanja i širenje svijesti o važnosti korištenja asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom.

Sudionici će dobiti uvid u suvremene spoznaje u području asistivne tehnologije kroz izlaganja priznatih stručnjaka i prikaz nekih od istraživanja i projekata koji se trenutno provode u Republici Hrvatskoj. Iskustva i izazove s kojima se susreću pri korištenju asistivne tehnologije u svom svakodnevnom radu, prikazat će stručnjaci kroz primjere dobre prakse.

Program predkonferencije

8:30 – 9:00 Registracija sudionika
9:00 – 9:15 Otvaranje predkonferencije
9:15 – 9:45
AT protokol Veruda

Ines Delzotto, mag.rehab.educ. (Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pula)

9:45 – 10:15
Projekt ATTEND: multidisciplinarna suradnja u stvaranju jednakih obrazovnih mogućnosti

Renata Šimunko, prof., Pavla Mačkić (CARNet)
izv.prof.dr.sc. Jasmina Ivšac Pavliša (ERF)
dr.sc. Ivana Rašan, izv.prof.dr.sc. Marin Vuković (FER)

10:15-10:45
Digitalna uključenost i nove tehnologije u projektima Kompetencijske mreže ICT-AAC

prof.dr.sc. Željka Car, izv.prof.dr.sc. Jurica Babić (FER)

10:45-11:15 Pauza za kavu
11:15-11:45
Asistivna tehnologija i sučelje mozak-računalo

dr.sc. Ivan Markovinović, prof.dr.sc. Miroslav Vrankić, prof.dr.sc. Saša Vlahinić
(Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet)

11:45-12:45
Primjeri dobre prakse

Ambulanta za asistivnu tehnologiju Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb
Ksenija Ena Hršak, mag.rehab.educ. i Vesna Matijević Knez, mag.rehab.edu.

Asistivna tehnologija u praksi: Izazovi za učenike s oštećenjem vida i edukacijske rehabilitatore

Andrea Čavara, mag.rehab.educ. i Anđela Čeprnja, mag.rehab.educ.
(COO Vinko Bek, Zagreb)

Makey Makey – inovativni asistivni uređaj

Marija Iličić, mag.rehab.educ. (OŠ Horvati, Zagreb)

Komunikacijske ploče u COOR Virovitica

Stanislava Đurđević, prof. def. i Mišela Bačić Baronica, prof. logoped

12:45-13:00 Predstavljanje AT LAB @ERF i zatvaranje predkonferencije